Wine & Food Society

Payment method

                                                               

Всички цени на стоки в Winefoodsociety.com онлайн магазин са в български левове ( BGN)  или евро (EUR) в зависимост от избраната настройка чрез падащото меню в хедъра на сайта. Цените са с включен ДДС.

Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка. Сумата на поръчката и разходите за доставка се изчисляват динамично според избраните артикули и адресът за доставка, и са дължими в момента на поръчване и платими заедно с дължимата сума за закупените продукти.

Сумата дължима за поръчаните продуктите и разходите за доставка могат да бъдат платени по някой от следните начини:

С кредитна или дебитна карта :

VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

* Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronics карта ще се приеме само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecurityCode

** Моля проверете също така дали вашата карта е отворена от вашия издател за транзакции в Интернет.

*** Максимална сума за транзакция е 10 000 лева.

При плащане с кредитна или дебитна карта клиентът попълва:

Данни за картата ( номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

Данни за автентикация. За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка (Уникредит Булбанк) поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случайн, че сте регистрирани от вашата ванка издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страницата, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

Условия за успешна транзакция с карта:

Успешна автентикация на клиента, ако картодържателят е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode.

Успешна авторизация на транзакцията – на екрана ви се появява страничка с подробно описание на закупените от вас продукти, сумата, идентификационен номер на банковата транзакция, с която е направено плащането.