Wine & Food Society

Хранителна банка Свети Бенедикт

Хранителна банка Свети Бенедикт е организация с нестопанска цел (non profit), която има за цел подпомагането на хора в неравностойно положение. Това подпомагане се осъществява основно чрез дарения. Банката с благодарност приема помощ във вид на хранителни продукти, както и парични дарения. Със своята дейност ние се стремим да допринесем за намаляването на глада и недохранването в България, подкрепа за групите заплашени от социално изключване, като запазваме тяхната чест и достойнство.