Wine & Food Society

Селекцията на Wine & Food Society

Скъпи производители, станете част от Семейството на Wine & Food Society. Така вашите вина и продукти имат възможността да стигнат до всяка точка на света.

Предимството

Неограничен пазар

Нулев финансов риск

Нулева маркетингова инвестиция – търговска марка, дизайн, етикет.

Продажба на вашето производство, чрез най-доброто от вашите възможности, независимо от количеството.

В компанията сте на най-доброто семейство за храни и вина.

Стандартите 

Качество

Без изкуствени консерванти.

Био и Органик сертификатите са препоръчителни!

Продуктите, продавани чрез Wine & Food Society, да не се предлагат в търговската мрежа.

Разрешителни за производство и износ, в съответствие с местното законoдателство.

Количество от съответния продукт за период от време, колкото и малко да е то.

През Wine & Food Society не се продават продукти с търговски марки, освен тази на производителя.

Задължително е на продукта да присъства етикет със съдържанието и срока на годност на английски език.

За винопроизводителите е препоръчително да се упомене технологът.

За продажба не се допускат стоки от и за страни под международно ембарго.

Станете част от нас

Регистрирайте се като производител

Да се запознаем 

 

Добре дошли в Света на Wine & Food Society!