Wine & Food Society

Правила за ползване

Добре дошли в www.winefoodsociety.com !

С използването на www.winefoodsociety.com Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

С използването на www.winefoodsociety.com Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

Настоящите „Общи условия”  уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба  през онлайн магазина www.winefoodsociety.com, собственост на „Bино, Храна, Общество – България” ООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между winefoodsociety.com и Клиента.

Winefoodsociety.com предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи Условия. Клиентът може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.apollowine.com стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължава да ги спазва.

Winefoodsociety.com запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия” без предупреждение. При промени в настоящите „Общи Условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес office@winefoodsociety.com.  С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и winefoodsociety.com , възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

 1. Общи положения 

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

„Bино, Храна, Общество – България” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 203433788,  със седалище и адрес на управление гр. Eтрополе, ул. Св. св. Кирил и Методи 43, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин „Bино, Храна, Общество – България” ООД

Winefoodsociety.com е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от „Bино, Храна, Общество – България” ООД ( накратко наричана Winefoodsociety.com ).

Под „стоки и услуги, предоставяни от Bино, Храна, Общество – България” ООД  се разбират:

– вино и спиртни напитки (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;

– куверти/ ваучери за обучения, събития, дегустации и пазаруване на стоки;

– аксесоари и опаковки;

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. Winefoodsociety.com не носи отговорност в случай, че посочената от производителя или информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в  www.inefoodsociety.com и е съгласно с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 ( осемнадесет) години. Winefoodsociety.com си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

„ Клиентски профил” е информацията за Клиента ( има, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му и съхранявана от Winefoodsociety.com за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Winefoodsociety.com услуги.

С използването на този Уеб сайт Вие заявявате, че сте отговорни за поддържането на вашия профил и парола и за защитен достъп до вашия компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през Winefoodsociety.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин на Winefoodsociety.com Вие сте отговорни за всички дейсности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил.

„Bино, Храна, Общество – България” ООД  не носи отговорност за загуби или повреди породени от неспазване на вашите отговорности и задължения според тези установени Общи Условия. За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от този Уеб сайт, Вие трябва да се регистрирате и/ или да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на този еб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте поредоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; и (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна.

Електронна комуникация

Когато посещавате нашия Уеб сайт, купувате продукти или услуги през Сайта, или се отнесете към нашия отдел „Връзка с Клиенти”, вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Сайта. С използването на Сайта Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

 1. Поръчки  за покупка

За да поръчвате покупка на предлаганите продукти и услуги от Winefoodsociety.com, Клиентът е необходимо да предостави изискваната информация или да се регистрира ( чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласие с настоящите „Общи Условия”.

При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация: за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail; за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.  С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (1) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; (4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна; (5) сте съгласни с „Общи Условия” на www.apollowine.com като отбележите полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба на  онлайн магазина Winefoodsociety.com .

Winefoodsociety.com незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на Winefoodsociety.com и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Процес на поръчка за покупка 

При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:

Избира желаните от него продукти,  които добавя в своята кошница като натисне бутон „Купи” срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята “кошница” ( намираща се в горната дясна част на уеб сайта).

В своята “Кошница” Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Продължи”);

За да продължи Клиентът се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си ( ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка, и натиска бутон „Продължи”;

Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане.

Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката ( имейл адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.

Клиентът потвърждава заявените данни от бутона „Продължи”

Поръчката за покупка на стока през www.apollowine.com се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърди “.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Winefoodsociety.com не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката 

Поръчката за покупка се приема от Winefoodsociety.com чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на Winefoodsociety.com, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избраният от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

 1. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от нашия партньор куриерска фирма „DHL”. Всички поръчки се доставят само и единствено от „DHL”.

* бутилка = 0.75 Л ( около 1,5кг)

** Всички доставки са на територията на България и страните от Европейския съюз.

Всички разходи за доставка се заплащат допълнително в момента на поръчване ако сте заплатили по банков път или в момента на доставката ако сте избрали наложен платеж.

Поръчките се доставят в следните срокове:

Най-късно до 2 (два) работни дни – за територията на гр. София и страната, ако са заявени до 11ч

Най-късно до 3 (три) работни дни – за територията на гр. София и страната, ако са заявени след 11ч.

Winefoodsociety.com гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, Winefoodsociety.com в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. Winefoodsociety.com ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Winefoodsociety.com се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 1. Цени и начин на плащане

Всички цени на стоки в Winefoodsociety.com онлайн магазин са в български левове ( BGN)  или евро (EUR) в зависимост от избраната настройка чрез падащото меню в хедъра на сайта. Цените са с включен ДДС.

Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка. Сумата на поръчката и разходите за доставка се изчисляват динамично според избраните артикули и адресът за доставка, и са дължими в момента на поръчване и платими заедно с дължимата сума за закупените продукти.

Сумата дължима за поръчаните продуктите и разходите за доставка могат да бъдат платени по някой от следните начини:

С кредитна или дебитна карта :

VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

* Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronics карта ще се приеме само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecurityCode

** Моля проверете също така дали вашата карта е отворена от вашия издател за транзакции в Интернет.

*** Максимална сума за транзакция е 10 000 лева.

При плащане с кредитна или дебитна карта клиентът попълва:

 1. Данни за картата ( номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

 2. Данни за автентикация. За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка (Уникредит Булбанк) поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случайн, че сте регистрирани от вашата ванка издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страницата, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

Условия за успешна транзакция с карта:

 1. Успешна автентикация на клиента, ако картодържателят е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode.

 2. Успешна авторизация на транзакцията – на екрана ви се появява страничка с подробно описание на закупените от вас продукти, сумата, идентификационен номер на банковата транзакция, с която е направено плащането.

Постъпване на сумите от банкови транзакции в сметката на търговеца:

 1. За плащания направени с карти, издадени в България – 1 работен ден от датата на транзакция

 2. За плащания направени с карти, издадени извън България – 2 работни дни от датата на транзакция

По банков път по банкова сметка на „Bино, Храна, Общество – България” ООД

SWIFT:

IBAN: BG73UNCR700001522208407

Уникредит – Булбанк

* На всяко международно плащане направено с директен банков превод по сметката на „Bино, Храна, Общество – България” ООД   се налага с банкова такса за международен превод на стойност 25лв или равностойността му в евро по курса на деня ( 1 евро = 1.9558лв).

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките

4.1. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на картодържатели и отказ от направени поръчки

(1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);

– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

– за всяка, поръчана от Потребителя стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените и характеристики;

(3) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или на имейл: wine@apollowine.com.

(6) При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането”.

 1. Описание на продукт

„Bино, Храна, Общество – България” ООД   се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на нашите продукти. Въпреки това „Bино, Храна, Общество – България” ООД   не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уеб сайта е точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние. ЦЕНИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВПИСАНИ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обявяването, описанието на, или позоваването към продукт или услуга на този Уеб сайт неозначава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е умесно, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги.

Всеки продукт предлаган на www.winefoodsociety.com от „Bино, Храна, Общество – България” ООД   се характеризира с

* уникален номер ( артикулен номер), който съответства само и единствено на един продукт,

* име ( изписано както на етикета на конкретния продукт),

* цена в български лева ( единична цена и цена на кашон, когато продуктът е част от една покупка от 6 или повече продукта).

 1. Права на Клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.winefoodsociety.com , като върне стоката( в търговския и вид, в който я е получил) в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Winefoodsociety.com и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ул.Живко Николов №* ап. М или на е-mail адрес offiec@winefoodsociety.com  Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и в следните две хипотези:

 1. за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба в дома на Клиента на посочен от него адрес или на работното му място при извършване на редовни доставки;

 2. за предоставяне на следните услуги: настаняване, транспорт, хранене и услугите, свързани със свободното време, при които услугата трябва да се предостави на определена дата или в рамките на определен срок.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до winefoodsociety.com.

Winefoodsociety.com е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. При направена покупка с карта, връщането на суми е с кредитна транзакция по картата,с която е направена покупката. Други начини на връщане на средства не са позволени.

Winefoodsociety.com полага грижа информацията в Winefoodsociety.com  да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Winefoodsociety.com не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Winefoodsociety.com.

Winefoodsociety.com не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.apollowine.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Winefoodsociety.com

Winefoodsociety.com  не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети Winefoodsociety.com за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Winefoodsociety.com и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

При отказ за получаване на стоката от страна на Ползвателя, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

(1) В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

– особен вкус на предоставяните винени продукти;

– особен вкус на хранителните гурме продукти, когато са доставени в срока на годност и съгласно изискванията за съхранение;

– наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на предлаганите стоки.

 1. Права и защита на лични данни

Правo и защита на лични данни

Winefoodsociety.com уважава вашето право на лични данни и се стреми да ги защити. Информацията по-долу описва как ние събираме и използваме вашите лични данни.

Това колко информация Winefoodsociety.com съхранява за вас и как я използва зависи от вашата обвързаност с Winefoodsociety.com  и  услугите, които ползвате, затова някои от секциите по-долу може да се отнасят за Вас.
——————————————————————————

За какво използваме вашите лични данни?
Winefoodsociety.com събира и използва вашите лични данни, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от нас услуги и да установява и предотвратява грешки, нарушения на нашата система за защита, закона или нашите договорни условия. Ако вие сте регистрирани да използвате нашите услуги, ние може да се свържем с вас, за да съберем обратна информация за предлаганите услуги или да ви предложим подобрения към тях.
——————————————————————————-

Допълнителна информация/ маркетинг
Вие имате право да ни помолите по всяко време да прекратим нашият директен маркетинг с Вас. Вие може да заявите своето желание за прекратяване на имейл office@winefoodsociety.com със заглавие “Лична информация”.
——————————————————————————

Лична информация, която Winefoodsociety.com събира
Winefoodsociety.com събира и обновява информацията за своите потребители, които обслужва. Тя може да бъде събрана чрез директен контакт с вас, от трета страна като други потребители и автоматично чрез вашето ползване на нашите услуги.
——————————————————————————

Информация, която вие/ други ни предоставяте
Тази информация включва данните ви за контакт, данните ви за регистрация и плащане,   проблеми при подрдъжка, детайли от участия в събития, проучвания и някои съществени подробности на вашите предпочитания.
Когато изберете плащане чрез банкова карта Вие предоставяте картови данни, които използва и съхранява само и единствено обслужващата ни банка. Ние като Търговец нямаме достъп до тези данни.
——————————————————————————

Информация, която ние събираме чрез нашите услуги
Ако Вие сте регистриран потребител за услугите на Winefoodsociety.com, то Winefoodsociety.com също събира информация за вашето ползване на услугите като общ начин на достъп до данни, продължителност и обем на използване на услугите и Данни за трафик от използването на нашия Уеб сайт. Данните за трафик включват записи на ползване, детайли за мрежата, детайли за достъпваните данни и системи, продължителност на престоя, поток на кликове и подобни ползвания или системни данни. Данните за трафик понякога може да се проследяват/ свързани с не само компании, но и с отделни личности.   Преди да се регистрирате на www.winefoodsociety.com за достъп до специалните места на нашия сайт, вие може да използвате основните функции на www.winefoodsociety.com анонимно.
По искане ние предоставяме  на посетителите на сайта достъп до цялата информация, включвайки подходяща информация, която ние поддържаме за тях ( но не и за други потребители ако не е поискано от закона). Включвайки уникална идентифицираща информация ( т.е. клиентски номер или парола) и информация за контакт ( т.е. име, адрес, телефонен номер). Потребителите могат да получат достъп до тази информация като ни изпратят имейл. По искане ние предлагаме на посетителите да поправят неточностите като предоставят правилните детайли на  Winefoodsociety.com или където е възможно да променят своите регистрирани детайли онлайн.
————————————————————————

Как ние използваме вашата информация
За всеки посетител на www.winefoodsociety.com, уеб сървърът на www.winefoodsociety.com автоматично разпознава името на домейна на потребителя. Ние също съхраняваме имейл адресите на тези, които комуникират с нас чрез имейл и съхраняваме информацията за това които страници достъпват и посещават потребителите. Доброволно предоставената информация от потребителите като информация от проучване и/ или регистрации на сайт също се събира. Информацията, която ние събираме се използва преди всичко за вътрешни нужди и за подобряване на съдържанието на нашия Уеб сайт & услуги. Тя също се използва и за информиране на потребителите за новостите в предлаганите от нас услуги. Тази информация не се споделя с други организации с търговски цели. Ако не желаете да получавате имейли от нас в бъдеще, моля уведомете ни с имейл на адрес office@winefoodsociety.com .

Ако получавате нежелан имейл от нас,  цялата наша кореспонденция предлага ясни инструкции как да ги откажете. Ако сте ни предоставили вашия пощенски адрес или телефонен номер вие може да получавате периодично бюлетини или обаждания от нас за новите ни продукти и услуги или предстоящи събития.  Ако не желаете да получавате тези бюлетини , моля да ни уведомите чрез имейл на адрес office@winefoodsociety.com .
—————————————————————————-

Методи и продължителност на съхранение.
Доставките трябва да бъдат обозначени като „ Не проверено” и вие трябва да проверите продуктите колкото е възможно по-бързо и да ни уведомите незабавно за чупливост или липса на вино. Ние не можем да гарантираме  кредит или замяна ако не бъдем уведомени до 3 дни от доставката на поръчката. Внимание! Пратки състоящи се от повече от един кашон могат да бъдат разделяни. Ако не получите остатъкът от вашата поръчка до 3 работни дни от първата доставка, моля да ни уведомите. Стандартните доставки в рамките на България трябва винаги да пристигат до 2 работни дни. Ако нямате възможност да присъствате на адреса по време на доставката и желаете да оставим вашата пратка на защитено място, моля да ни уведомите предварително. Уведомяваме ви, че нито ние нито нашите куриери – партньори могат да поемат отговорност за последвала загуба или нарушения настъпили след като пратката е била оставена. Свържете се с нас на телефон: +359 898 571 062 или на адрес: office@winefoodsociety.com .
———————————————————————————-

Предоставяне на вашата информация на трета страна
Освен където законът позволява или вие изрично сте се съгласили, Winefoodsociety.com  не продава или отдава вашите лични данни на други страни извън Winefoodsociety.com . Ние не споделяме или продаваме нашата база данни от потребители на трета страна.
——————————————————————————–

Съобщения по имейл, уведомления и бюлетини
Winefoodsociety.com  ви предлага възможността да получавате по имейл бюлетин или други уведомления свързани с продукти представяни на www.winefoodsociety.com   или нови услуги, които ви предлагаме. Вие можете по всяко време да заявите прекратяване на имейл уведомления или бюлетини като спазвате инструкциите за прекратяване на уведомления или бюлетини или заявите това на office@winefoodsociety.com

——————————————————————————–
Прекратяване на информация
Winefoodsociety.com  може да забрани имейл адреси на личности от базата данни на Winefoodsociety.com  Причините, заради които предприемаме тези мерки, са свързани със сигурността на Winefoodsociety.com , неговият екип и други, за установяване и предотвратяване на престъпление , за идентифициране на правилни реципиенти или  за да се уверим, че имейлът е разгледан при отсъствие на персонала. Winefoodsociety.com  може да отхвърли, да забави или да премахне съдържание от имейли, които имат същност, съдържание или прикачена информация, която може да разруши системата на Winefoodsociety.com  или защото може да предизвика проблеми със сигурността  като например вируси.
Winefoodsociety.com  може да отсява имейли , които се състоят от определено съдържание, което е обидно или имейлът е нежелан или spam. При определени обстоятелства това за съжаление може да доведе до засягане на „ невинни” имейли, но Winefoodsociety.com   се стреми да ограничи настъпването на такива събития.
——————————————————————————-

Защита

Winefoodsociety.com  е разработила стриктни политики управляващи информационните технологии. Те обхващат области като контрол на достъпа, автентикация, одит, мониторинг,  предупреждения, съхраняване на данни и back up и стандарти на прехвърляне, и интегрираност със средата. Winefoodsociety.com  полага разумни усилия да инсталира и притежава подходящите защитни средства за съоръженията, с които разполага Winefoodsociety.com , за да ги предпази от загуба, злоупотреба или неправомерна промяна на информацията, която Winefoodsociety.com  е събрала от Вас на www. winefoodsociety.com

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние предлагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на облсужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги ползвате.

—————————————————————————–

Име на компанията:
Winefoodsociety.com  e собственост на „Bино, Храна, Общество – България” ООД  , с адрес и седалище на управление гр. Coфия, ул. Живко Николов №* ап. М МОЛ: Георги Ганчев и ЕИК:203433788

——————————————————–

Въпроси
Ако имате някакви въпроси за Политиката на право/ защита на лични данни на  или за ползването на данните при определени услуги, вие трябва да се свържете с office@winefoodsociety.com   . Законът ви позволява да пишете или да поискате да видите и коригирате информацията съхранявана за вас, въпреки че това може да изисква заплащането на разумна такса.

 1. Авторски права

Winefoodsociety.com  уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим нашите потребители за това. Освен ако не е изрично разрешено от , Winefoodsociety.com  Вие се съгласявате да не променяте, отдавате, наемате, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни на www.apollowine.com, изцяло или от части.

Сайтът www.winefoodsociety.com  и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържание на нашия уеб сайт е изключителна собственост на „Bино, Храна, Общество – България” ООД и не може да бъде използвано за други цели освен за тези посочени на сайта. Услугите и информацията предоставени тук са единствено за ваше лично ползване. Вие имате само разрешение да ползвате сайта на Bино, Храна, Общество – България” ООД www.winefoodsociety.com   ако не е изрично разрешено. Нищо от съдържанието тук не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този уеб сайт към вас.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 15.09.2016г.

©2016 . „Bино, Храна, Общество – България” ООД Всички права запазени.